#KrachtvanFeyenoord
#KrachtvanFeyenoord

Team

Maak kennis met onze mensen, die elke dag vol enthousiasme de #KrachtvanFeyenoord uitstralen en overbrengen. Onze vaste medewerkers krijgen hierbij hulp van onze stagiairsvrijwilligers en ambassadeurs.

Algemeen


7245506a56bab5aa9935449280d05eaa_2000_2000.JPG

Ton Strooband

Manager Maatschappelijke zaken
9855f798213df9637685a92964160809_2000_2000.JPG

Martijn Looren de Jong

Projectmanager Multisport

Team Sport


6ca019a2832445130c7e806bb48a77da_2000_2000.JPG

Wessel Verhaar

Teamleider Sport
5445d2524dc9dd6d8c1ed9b177904111_2000_2000.JPG

Dennis Besems

Coördinator School- en Wijksport
32c4dbc22e36d1914098a83cb79f2756_2000_2000.JPG

Lyanca Verrijp

Coördinator Feyenoord Street League
1009cafc8641f8a30c878326ecd1e723_2000_2000.JPG

Jeroen Put

Medewerker Feyenoord Street League
acda836ea5e8c5643467da4112278b56_2000_2000.JPG

Michella Sahiman

Medewerker Sport
17cb442a7dea0d61d9e642f73c9c78d0_2000_2000.JPG

Marciano van Homoet

Medewerker Sport
bfe124cfb08c9ef9f37e512ebfc656bb_2000_2000.JPG

Terence Arnaud

Medewerker Sport
14e2d8511b208248cff1f954ecdcfec1_2000_2000.JPG

Adam den Boer

Maatschappelijk Trainer Voetbal
73fc08da40c825203257943b35928601_2000_2000.JPG

Bradley el Idrissi

Maatschappelijk Trainer Voetbal
23b7c3921160e7a9408b771ca0e39fc9_2000_2000.JPG

Bryan Pereira

Maatschappelijk Trainer Voetbal
aebd249043d168938d08260c70c23e7c_2000_2000.JPG

Juanito Sequeira

Maatschappelijk Trainer Voetbal
f1ad2b79f424803d10f6615bc4bc92e1_2000_2000.jpg

Ties Theeuwkens

Medewerker Sport

Team Werk en Onderwijs


914b9c7f49f15e8499196e9dd72bbfbf_2000_2000.JPG

Carla Lagendijk

Teamleider Werk en Onderwijs
f32999d7c0d2751ac3a7c685ddb42ac1_2000_2000.JPG

Patrick Pronk

Coördinator Stages
0520e0f284d7a9adc12e3e22c1d68f90_2000_2000.JPG

Marit Douma

Docent
df8c844a6976a45a12518ead2a451515_2000_2000.JPG

Michou Maat

Docent
f5c718fa4a715c5fb952ef6cb2ab5deb_2000_2000.JPG

Michiel Schneider

Pedagogisch Medewerker
eae1ab854a98fde01b723260900f042a_2000_2000.JPG

Steven Blokland

Buurtcoach
f644171517570b480a9425bcc20634f6_2000_2000.jpg

Krista Bakker-Been

Medewerker Bijzondere wensen